Biết điểm thi của mình trước khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học nên thí sinh đạt điểm cao cùng đua nhau chọn vào các trường top trên. Do vậy, nhiều em đạt điểm cao vẫn có nguy cơ rớt.