Sau 8 ngày nghiên cứu lượng hồ sơ xét tuyển nộp vào các trường đại học, thí sinh hồi hộp theo dõi bảng xếp hạng 3 ngày một lần. Nhiều em hôm trước rút hồ sơ, hôm sau quay lại trường để nộp vào ngành khác.