Theo Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân Phí Đức Tuấn, năm 2015 số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng gấp rưỡi so với năm 2014 và kết quả thi theo đánh giá của Bộ Giáo dục cao hơn năm ngoái, nên thí sinh cần cân nhắc để có quyết định phù hợp.