Khảo sát Game offline anh em cho là hay nhất và gây nghiện nhất từ trước đến nay. Mình trước seri anno nổi bật nhất là anno 2070