Trước những bất cập trong quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh đại học 2015, PGS Văn Như Cương nói đề án thi THPT Quốc gia đã thất bại ngay khi bắt đầu.