(TNO) Đó là số tiền tài trợ từ Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cho tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận REACH tại Đà Nẵng, nhằm huấn luyện, dạy nghề, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.