Sự cố xảy ra khoảng hơn 14h ngày 21/7 đã trở thành chủ đề chính được chế ảnh hài hước.