Trời nắng nóng khiến cho nhiều người trên khắp thế giới sáng tạo ra đủ cách để hạ nhiệt.