Một nhà khoa học hàng đầu đã đưa ra một khẳng định gây sốc: Con người sẽ thường xuyên quan hệ tình dục với người máy, thậm chí nảy sinh tình yêu với chúng một cách bình thường vào năm 2070.