3.     Sử dụng dao chuyên dụng vệ sinh mặt kính bếp từ