Thí sinh Nguyễn Đặng Nghiệp Trình hỏi: Điểm cộng ưu tiên khu vực sẽ căn cứ sổ hộ khẩu thường trú hay căn cứ địa chỉ trường THPT mà học sinh theo học? Học sinh của trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh) thì sẽ được cộng bao nhiêu điểm?