Kỳ thi chung năm nay bước đầu được đánh giá là giảm được gánh nặng của việc thi cử, đồng thời giảm áp lực thí sinh tập trung tại các thành phố lớn.