Phụ huynh và học sinh bị lôi vào vòng xoáy cuộc chơi đỏ- đen, chờ thời vận lên xuống. Chơi chứng khoán chỉ là tài sản còn việc thi đại học còn là tương lai của thí sinh, ước mơ của cả một gia đình, dòng họ