Những thí sinh chưa đỗ nguyện vọng 1 vẫn còn nhiều cơ hội trong đợt xét tuyển nguyện vọng 2. Đợt xét tuyển nguyện vọng 2 năm nay có nhiều điều thí sinh cần lưu ý khi làm thủ tục.