Dĩ nhiên, lò phản ứng này đã ngừng hoạt động và rơi khỏi quỹ đạo của mình, mặc dù vậy nó không gây ra bất kỳ thiết hại nào khi trở về Trái Đất.