Việt Nam, có hàng nghìn vụ trộm chó xảy ra mỗi năm, hàng triệu con chó được đưa vào các lò mổ.