Ngay sau khi kết thúc xét tuyển đại học nguyện vọng 1, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức.