Điểm trúng tuyển Đại học, cao đẳng hệ chính quy Trường Đại học Công Đoàn 2015 cập nhật ngày 24.08.2015