Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển NV2 và nguyện vọng bổ sung 2015. Học sinh chú ý từ nguyện vọng 2 Bộ ban hành mẫu hồ sơ mới, các em tải về và in ra sử dụng.