Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 cách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 để tạo điều kiện cho thí sinh và gia đình.