Sau này bà Bô mới biết rằng khi tiếng đánh máy chữ vang lên trong đêm khuya ấy chính là Bác Hồ đang soạn thảo Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà