Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Social media Marketing: Facebook có cập nhật gì mới?  FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Social media Marketing: Facebook có cập nhật gì mới?  FfWzt02#1

15.04.22 14:43

andrewdo

andrewdo

Thành viên Hòa Đồng
https://mifamedia.com
Thành viên Hòa Đồng
Mark Zuckerberg đang thay đổi bộ mặt fb nhằm gia tăng inventories.

- Chuyển dần page sang dạng profile để có thêm không gian newsfeed dành cho quảng cáo.

- Có lúc bị nhầm lẫn giữa page và profile dẫn đến một số profile (người dùng thực) bị mất quyền quản trị page. Mark đã sửa lỗi này.


Thấu hiểu SEO và inbound marketing: https://inboundmarketing.com.vn
Chuyên gia đánh giá và mua bán Ô tô ngon: https://otongon.com.vn
Tìm việc marketing truyền thông: https://digitalworks.vn

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết