Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Social media Marketing: Quảng cáo Facebook vận hành như thế nào? FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Social media Marketing: Quảng cáo Facebook vận hành như thế nào? FfWzt02#1

18.05.22 16:47

andrewdo

andrewdo

Thành viên Hòa Đồng
https://mifamedia.com
Thành viên Hòa Đồng
Về cơ bản, Facebook vận hành quảng cáo theo 3 phương thức:
- Kích hoạt máy học đối với các nhóm quảng cáo tương tự nhau.
- Chọn lọn nhóm quảng cáo tối ưu nhất trong các nhóm quảng cáo có cùng đối tượng mục tiêu. Phân phối ngân sách hợp lý cho nhóm quảng cáo được chọn.
- Kích hoạt nhắc nhở bão hòa nội dung đối với các nhóm quảng cáo sử dụng hình ảnh quảng cáo đã cũ.


Thấu hiểu SEO và inbound marketing: https://inboundmarketing.com.vn
Chuyên gia đánh giá và mua bán Ô tô ngon: https://otongon.com.vn
Tìm việc marketing truyền thông: https://digitalworks.vn

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết