Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Facebook cộng thêm 5% VAT vào hóa đơn quảng cáo có ảnh hưởng đến ngân sách quảng cáo không? FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Facebook cộng thêm 5% VAT vào hóa đơn quảng cáo có ảnh hưởng đến ngân sách quảng cáo không? FfWzt02#1

26.05.22 14:59

andrewdo

andrewdo

Thành viên Hòa Đồng
https://mifamedia.com
Thành viên Hòa Đồng
Thực ra, các doanh nghiệp quảng cáo không bị ảnh hưởng nếu hoá đơn thanh toán quảng cáo cho Facebook được tính vào khoản đầu vào. Doanh nghiệp thuận lợi cho việc cân đối hoá đơn vào ra. Facebook phải thanh toán khoản VAT này cho cơ quan thuế.
Đối với cá nhân chạy quảng cáo, họ cần có phương án thông báo với khách hàng về khoản thuế này và trừ trực tiếp vào ngân sách chạy quảng cáo. Ví dụ: nếu ngân sách quảng cáo là 100 triệu thì ngân sách thực chạy quảng cáo và các khoản chi phí chạy quảng cáo là 95 triệu.


Thấu hiểu SEO và inbound marketing: https://inboundmarketing.com.vn
Chuyên gia đánh giá và mua bán Ô tô ngon: https://otongon.com.vn
Tìm việc marketing truyền thông: https://digitalworks.vn

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết