Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Social media Marketing: Chạy quảng cáo Facebook cơ bản  FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Social media Marketing: Chạy quảng cáo Facebook cơ bản  FfWzt02#1

30.05.22 15:32

andrewdo

andrewdo

Thành viên Hòa Đồng
https://mifamedia.com
Thành viên Hòa Đồng
- Sau 3 tuần chạy quảng cáo, Facebook sẽ thông báo bão hoà nội dung và khuyến nghị thay đổi ảnh quảng cáo.
- Muốn thay đổi ảnh quảng cáo cần gỡ quảng cáo ra khỏi nhóm quảng cáo
- Chỉ thay đổi hình ảnh quảng cáo đối với chiến dịch chạy tối thiểu 2 tháng.


Thấu hiểu SEO và inbound marketing: https://inboundmarketing.com.vn
Chuyên gia đánh giá và mua bán Ô tô ngon: https://otongon.com.vn
Tìm việc marketing truyền thông: https://digitalworks.vn

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết