Bạn có biết câu truyện smile dog không ? thật ra nó không phải là ảnh của một con chó cười đâu, nó không phải là một bước ảnh, thực tế thì đó là một flie văn bản .doc