Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Truyện cười công sở: Chắc chắn sai FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Truyện cười công sở: Chắc chắn sai FfWzt02#1

31.08.15 10:36

Chems2gio1

Chems2gio1

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Một người bị quấn băng từ đầu đến chân, nằm trong bệnh viện, bên cạnh là đủ thứ máy theo dõi. Tuy còn rất yếu, nhưng anh ta vẫn cố gắng viết một lá thư như sau: "Kính gửi nhà xuất bản XYZ, trong quyển sách Tự học nhảy dù do nhà xuất bản ấn hành, trang thứ 13 dòng thứ 3 từ trên xuống, chắc chắn có chỗ in sai".
#2

10.03.17 22:37

uknown5

uknown5

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết