Ban đêm đừng mặc đồ màu đỏ để đi ra ngoài, vì màu đỏ sẻ làm ma quỷ chú ý đến và sẻ bị chọc ghẹo, cũng đừng mặc đồ đen vì ma quỷ sẻ rất thích nhập vào và đi theo