Nhà báo Lê Nam Thắng gia nhập Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) từ năm 1970. Ông có hơn 40 năm công tác cống hiến cho ngành. Trong bài báo này, ông trải lòng về một kỷ niệm thời đạn bom.