Tập luyện Yoga Nidra có thể giúp chu kỳ kinh nguyệt của bạn dễ chịu hơn và khôi phục sinh lực trong những ngày "đèn đỏ".