Bạn cần một gương mặt rạng rỡ để tham dự một sự kiện quan trọng trong vòng một vài ngày tới, nhưng làn da của bạn lại đang trong thời kỳ khủng hoảng vì những đêm liên tiếp thức trắng chạy deadline. Phải làm gì?