Ngáp ngủ quá nhiều không chỉ đơn giản là do thiếu ngủ mà còn nhiều lí do khác nữa.