Chuyện lạ Việt Nam - Người đàn ông 10 năm ôm xác vợ ngủ