"Vũ trụ đang chết dần" là kết luận trong nghiên cứu của nhóm hơn 100 nhà thiên văn học quốc tế mới công bố.