Mặc dù hệ thống thiết bị định vị (GPS) trên các tàu du lịch hoạt động tậm tịt nhưng hằng năm các chủ tàu vẫn phải nộp số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng duy trì hoạt động cho cán bộ cảng vụ.