Sputnik đưa tin, tại New York, Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Venezuela ngày 26/9 đã ký Tuyên bố chung, trong đó khẳng định sẽ không phải là những nước đầu tiên triển khai vũ khí trong không gian.Khoa học quân sự: Nga-Venezuela đạt thỏa thuận triển khai vũ khí trong không gian 27092015_NgaVenezuela