Giải pháp quản trị kho hàng (WMSVN) cho phép người dùng kiểm soát thông tin hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào, tối ưu hóa sắp xếp hàng hóa, định vị và kiểm soát vị trí hàng hóa trong kho để tiết kiệm thời gian lấy hàng…Simplistics - Sản phẩm công nghệ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát hàng hóa ở kho bãi IMG_0918