Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Khu vực cộng đồng: Data Warehouse là gì? Thông tin tổng quan về kho dữ liệu FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Khu vực cộng đồng: Data Warehouse là gì? Thông tin tổng quan về kho dữ liệu FfWzt02#1

04.04.23 13:50

lamdy.sctdtu

lamdy.sctdtu

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Data Warehouse là trung tâm của hệ thống Thông tin kinh doanh (Business Intelligence – BI), được xây dựng để phân tích dữ liệu và làm báo cáo.


Đây là một kết cấu kiến trúc của hệ thống thông tin, cung cấp cho người dùng các thông tin hỗ trợ quyết định ở hiện tại và cả trong quá khứ mà người dùng khó truy cập hoặc đang hiển thị trong kho dữ liệu hoạt động truyền thống.

Nói một cách dễ hiểu, Data Warehouse là một hệ thống kho. Nó thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và quản lý chúnng. Với mục đích là từ những dữ liệu này có thể cung cấp những thông tin có ý nghĩa cho việc kinh doanh.
#2

12.04.23 16:40

lamdy.sctdtu

lamdy.sctdtu

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

lamdy.sctdtu đã viết:Data Warehouse là trung tâm của hệ thống Thông tin kinh doanh (Business Intelligence – BI), được xây dựng để phân tích dữ liệu và làm báo cáo.


Đây là một kết cấu kiến trúc của hệ thống thông tin, cung cấp cho người dùng các thông tin hỗ trợ quyết định ở hiện tại và cả trong quá khứ mà người dùng khó truy cập hoặc đang hiển thị trong kho dữ liệu hoạt động truyền thống.

Nói một cách dễ hiểu, Data Warehouse là một hệ thống kho. Nó thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và quản lý chúnng. Với mục đích là từ những dữ liệu này có thể cung cấp những thông tin có ý nghĩa cho việc kinh doanh.
Xem thêm tại đây

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết