PlayStation 4 vẫn đang dẫn trước Xbox One trong cuộc chiến console, đặc biệt là về doanh số bán hàng.