Đây là nơi trưng bày, lưu trữ tất cả các mẫu logo biểu trưng cho diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam (Logo 2TVN forum) được thiết kế bởi các thành viên cùng với ý nghĩa của logo đó