Một cô gái cứ liên tục khen bạn tốt có thể không phải chân thành đâu...