Muốn yêu một người không bao giờ chia tay, không để tôi phải ghen, quan tâm đến cảm xúc của tôi