Yêu một người dù họ có vô tâm không quan tâm đến cảm xúc của tôi