Thứ duy nhất để cầu xin là xin với chính mình rằng thương mình một chút có được không?