Chào chuyên Kiến thức giới tính nhưng còn trẻ nên chưa muốn có con sớm, nên chúng em định dùng thuốc tránh thai hàng ngày.