Capcom hứa hẹn Resident Evil: Revelations 2 sẽ là một phiên bản cân bằng giữa hai yếu tố hành động và tìm đường giải đố truyền thống.