Bài viết dưới đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hình ảnh động (ảnh gif) bằng Beneton Movie GIF.