Đàn ông tồi, là những gã có thể đã từng đi qua vài chục mối tình, có vô số tình một đêm. Sống bất cần và hoang dại.