Em có hiểu không, đó là lí do vì sao chẳng bao giờ anh muốn chúng ta im lặng với nhau quá lâu.