Hồi kí: Từng bước cưới một con cave - Mở đầu cho một kết thúc buồn. Con ve của anh à, anh yêu em nhiều lắm.